Riešenia

Každý z nás je človek z mäsa a kostí a všetko to drží vďaka osobným emóciám. Vo svojej práci uplatňujem pre rozvoj lídershipu ako aj pre prácu so zmenou psychodynamický prístup, ktorý je postavený na jednoduchom princípe. Naše pocity vychádzajú z našich zážitkov či skúseností, ktoré sme prežili v rôznych fázach nášho života. Tieto pocity nás častokrát ovplyvňujú v našom správaní či rozhodovaní bez toho aby sme o tom vedeli. Stačí sa opýtať Henryho Kissingera – bývalý Minister zahraničných vecí USA – na jeho názor prečo došlo k Anexii Krymu. Na základe tohto princípu pomáham lídrom a organizáciám, pochopiť čo sa s nimi deje v situáciách, ktoré vedú k neefektivite a následne spoločne hľadáme cestu ako vytvoriť prostredie efektívneho správania a výkonu.

Leadership riešenia

Nikto z nás sa nerodí ako líder. Naše skúsenosti, zážitky situácia, ľudia z nás robia lídrov. Dobrých, zlých, efektívnych, nechsopných. Tí, čo sme sa ocitli v pozícii lídra, vieme, že je to ťažké. A tí, čo sa nimi iba stanú to zistia. Je na každom lídrovi ako svoju pozíciu zvládne, ja môžem pomôcť porozumieť čo sa s každým z nás na pozícii lídra deje.

Zmena svojho osobného štýlu riadenia tímu. To je to o čo tu beží. Osobne, intenzívne, bez nutnosti odísť z pracoviska.

Niet lepšieho nástroja na dosiahnutie spoločného mindsetu leadership tímu, ako dlohodobo spoločne strávený čas počas rozvoja tímu.

Niekedy je dobré sa rozprávať. Pravidelne, si vytvoriť pre seba priestor pre reflektovanie existujúceho a vymýšľanie budúceho.

Základom každej budúcnosti je reflexia minulosti a dohoda na novej budúcnosti v spoločnom otvorenom a bezpečnom priestore.

Najnepríjemnejšia, no najefektívnejšia forma sebarozvoja. Iba v reálnych situáciách v reálnom prostredí je možné zažiť a vidieť, čo sa deje s lídrom. Otázka je prečo sa tak deje.

Change riešenia

Zmena znamená pre mnohých z strašiaka, pre iných príležitosť. Každý z nás na ňu reagujeme po svojom. To isté platí aj o organizáciách. Jednu vec má ale zmena spoločné. Vytvára priestor kde len málo organizácií a jednotlivcov nebojuje. Buď za presadenie nového alebo zachovanie starého, či boj o hladkú akceptáciu. Nikdy sa to však nestretne bez odozvy osobných pocitov a kolektívnych reakcií. Sprevádzam organizácie a ľudí na ceste týmto bojom, týmto stavom, kedy niekedy ani sami nevieme, prečo sa bojíme alebo prečo nás zmena láka.

V každej spoločnosti sa analyzuje ako sa zmeniť. No zabúda sa na to, ako zmenu zrealizovať. Tak, aby zmena aj organizácia prežili a vytrvali spolu.

Fúzia, rekonštrukcia či zmena organizačnej štruktúry, zanechá na jednotlivcoch alebo celých tímoch rany, ktoré spôsobujú emocionálnu bolesťvorganizácii.

Nie je to jednoduché byť na vrchole zmeny. Reprezentovať ju, vysvetliť ju, reagovať na reakcie jednotlivcov, tímu či organizácie.

Manažerský štýl, štýl komunikácie, spôsob vedenia, uhol pohľadu na veci… To všetko je možné chcieť zmeniť. No ťažšie je to uskutočniť.