Organization Change Guide

V každej spoločnosti sa analyzuje ako sa zmeniť. No zabúda sa na to, ako zmenu zrealizovať. Tak, aby zmena aj organizácia prežili a vytrvali spolu.

Kategórie:

Každá spoločnosť  analyzuje ako sa zmeniť. Efektívnejšie, racionálnejšie, lepšie, vhodnejšie.  Moja rola je sprevádzať organizácie počas zmeny, ktorú sa organizácia rozhodne podstúpiť. 80% organizácií  zmenú neudrží alebo nedotiahne do želaného stavu. Dôvodom nie je chyba vo výbere typu zmeny, ale spôsob, ktorý ignoruje ľudskú reakciu na adaptáciu zmeny. Sprievodca organizačnou zmenou, vytvára prostredie, v ktorom umožňuje pochopiť tým, čo zmenu zavádzajú, čo sa deje s tými, na ktorých sa zmena prejavuje. A vice versa. Tým na ktorých sa zmena prejavuje, pomáha adaptovať sa na zmenu ktorá sa na nich valí. Spoločne Sprievodca drží pokope celý proces z ľudského pohľadu tak, aby zmena bola umožnená byť akceptovanou v celej organizácii či tíme. Počas 10 mesiacov v závislosti od veľkosti organizácie sprevádzam lídrov organizácií a lídrov tímov, na ktorých zmena dopadá tak aby prirodzené ľudské reakcie na zmenu neboli prekážkou v prijímaní stavu, ktorý má organizáciu pripraviť na budúcnosť.

Určený pre
Majitelia, CEO, Top management

Cena
v závislosti od veľkosti organizácie, prosím dohodnime si stretnutie….