Individual Change Guide

2400

Manažerský štýl, štýl komunikácie, spôsob vedenia, uhol pohľadu na veci… To všetko je možné chcieť zmeniť. No ťažšie je to uskutočniť.

Kategórie:

Manažerský štýl, štýl komunikácie, spôsob vedenia, vec pohľadu na veci… To všetko je možné sa rozhodnúť zmeniť. Ťažšie je to uskutočniť. Vytvoriť prostredie vhodné na zmenu a na jej zavedenie. Pre seba samého. Ja môžem sprevádzať, ukazovať ako, inšpirovať alebo reflektovať na to, čo sa deje v procese. Byť bútľavou vŕbou alebo aj sprievodcom po galaxii zvanej osobná premena. Počas 24 týždňov formou pravidelných individuálnych stretnutí vytvoríme spolu bezpečný priestor v ktorom, zavedenieme zmenu do osobného správania alebo správania v organizácii.

Určený pre
Majitelia, CEO, Top management, Mid management, 1st line management, Zamestnanci

Cena
2400€