Shadowing on the job

3000

Najnepríjemnejšia, no najefektívnejšia forma sebarozvoja. Iba v reálnych situáciách v reálnom prostredí je možné zažiť a vidieť, čo sa deje s lídrom. Otázka je prečo sa tak deje.

Kategórie:

Ak ste videli film Meet Joe Black s Anthony Hopkinsom a Bradom Pittom, tak shadowing je presne to čo robí postava Joa Blacka postave Williama Parisha. Cieľom Shadowingu je nezávislím pohľadom idenitifkovať čo sa v skutočnosti deje v 3 oblastiach práce shadowovaného priamo počas práce v autentickom prostredí.

  • Proces riadenia tímu.
  • Zručnosti v riadení tímu.
  • Sociálno – komunikačné zručnosti.

Na základe pozorovania, ktoré sa realizuje minimálne počas 3 za sebou nasledujúcich dní bude vypracovaná záverečná správa z toho čo som videl a vnímal. Počas shadowingu som prítomný na všetkých stretnutia a aktivitách, ktoré shadowee má v pláne alebo sa dejú náhodne. Na konci každého dňa sa pýtam na skutočnosti , ktoré som videl aby som porozumel ich kontextu. Všetky sformulované poznatky spoločne na konci procesu s shadowee reflektujeme a vytvárame akčný plán, ako nastaviť osobnú alebo tímovú zmenu.

Určené pre
Majitelia, CEO, Top management, Mid management, 1st line management, Špecialisti, Radoví zamestnanci, Začínajúci manažéri

Cena 
1000€ / deň

Minimalny počet dní
3