Change Leader Upgrade

6400

Nie je to jednoduché byť na vrchole zmeny. Reprezentovať ju, vysvetliť ju, reagovať na reakcie jednotlivcov, tímu či organizácie.

Kategórie:

Nie je to jednoduché byť na vrchole zmeny. Reprezentovať ju, vysvetliť ju, reagovať na reakcie tímu či organizácie. Príprava na túto rolu ako aj sprevádzanie počas roly change manažéra je spôsob, ako zabrániť základnej chybe pri zavádzaní zmien. Fakt, že sa spolu s organizáciou mení aj ten, ktorý zmenu zavdádza, spôsobuje v tíme a organizácii nesprávne vnímanie lídra a zvýšenú kolektívnu aj individuálnu frustráciu, odmietanie a rezistenciu voči zmene stavu. Príprava na to ako sa správať a reagovať počas zmeny, je postavená na individuálnom tréningu a shadowingu lídra zmeny, pred a počas naštartovania procesu výmeny, súčasného stavu organizácie či tímu za ten budúci. Proces sa začína počas plánovania zmeny a končí 2 mesiace po nasadení zmeny. Počas 4 mesiacov individuálneho tréningu, mentoringu až po shadowing zavádzania zmeny, pripravím lídra zmeny na to, ako pracovať s tímom, emočnou aj procesnou stránkou zavádzania nového stavu na strane tímu aj s vyrovnaním sa s novou rolou “toho, čo prináša neistotu”.

Určený pre
Majitelia, CEO, Manažéri tímov

Cena
6400 €