Krátke príbehy ľudí a organizácií opisujú, ako sa zmena podpísala na správaní jednotlivcov a tímov v organizáciach, ktoré som stretol počas mojej kariéry od roku 2006. Štúdie neobsahujú hard data, ale opis situácií, vzťahov, pocitov a činov, ktoré v čase, keď som mohol byť ich súčasťou, spôsobovali neefektivitu v organizácií aj v životoch ľudí, ktorí zmenu prežívali.

Expat z amerického kontinentu prišiel po 3 rokoch z Afriky na pozíciu generálneho riaditeľa do európskej kultúry. So zadaním, že všetko je treba opraviť. Skutočnosť bola úplne iná.

Dlhoročne koexistujúci tím sa vzbúril proti novému manažerovi. Vzbura bola otvorená a neefektívna. Trpeli ňou všetci. Aj tím aj nový manažér.

12 dám, malo po mnohých rokoch opustiť svoje k osobné kancelárie a začať žiť v open-space prostredí, so všetkými svojimi vzťahmi a spoločnou minulosťou.

Nadriadený aj podriadený sa dostali do pasce strachu o svoju identitu. Obaja svojim strachom vytvárali okolo seba a na seba tlak, ktorý spôsoboval frustráciu.

Zmena mindsetu dlhoročnej manažérky, ktorá nechávala všetko „vyhniť“ a následne kvalitnou improvizáciou dokázala všetko vyriešiť.