Juraj Surma

“ Každú organizáciu držia pokope emócie ľudí, ktorí ju tvoria. A práve emócie podporujú alebo zabraňujú zmene. Pomáham pochopiť a porozumieť ako pracovať so zmenou tak, aby bola realizovateľná a udržateľná prostredníctvom pochopení emócií organizácie, tímu, lídra alebo zamestnanca. ”

Môj otec bol príslušníkom špeciálnych síl. Mama, riaditeľka a inšpektorka v materskej škole. Perfektná kombinácia pre konzultanta. Začal som zážitkovým učením (2006 – 2008), pokračoval som tréningom mäkkých zručností a koučovaním (2008 – 2015) a teraz sa zameriavam na INDIVIDUÁLNY ROZVOJ TOP, MID a First Line manažérov a hľadanie príčin, prečo pracovné tímy, nepodávajú dostatočný výkon pred, počas a po zmene.

Teoretický základ, som získal ako prvý na Slovensku z prestížneho INSEAD-u v odbore Executive Master in coaching and consulting for change (2020). Pomocou mentoringu a koučingu v kombinácii s dlhodobým SHADOWINGOM pomáham manažérom nastavovať svoje rutiny, rutiny svojich tímov, pridávať tie zručnosti, ktoré manažéri potrebujú pre získanie dlhodobého vzťahu so svojimi tímami. A hlavne pomáham pri zmenách individuálnych a organizačných prostredníctvom psychodynamického prístupu.

Orientujem sa v problematike WCM a systémoch riadenia výroby a služieb. Podieľam sa na update organigramov na všetkých úrovniach riedenia. Verím, že zmena vyžaduje čas, a preto uprednostňujem dlhodobé vzťahy s viac ako 50-timi konzultačnými dňami u nie veľkého počtu klientov ročne. Dá sa povedať, že som ako Tom Hagen z Krstného otca Maria Puza. Mám iba zopár klientov s dlhou spoločnou históriou.

Hlohovec na titul Európske hlavné mesto kultúry
Projektový riaditeľ prihlášky mesta Hlohovec
2020 - 2021
Absolvovanie Executive master in consulting and coaching for ChangeItem #2
V súčastnosti Executive master in Change
2018 - 2020
Leadership, skills and sales developer
2015 -
Spoluautor manažerských podcastov Sprievodca Manažera
(v spolupráci s Gabrielom Galgócim sme natočili už 127 podcastov)
2013 -
Senior consultant & Sales director
Maxman Consultants
2008 - 2015
Executive director Štúdio zážitku
Outward Bound Slovensko
2006 - 2008
Absolvovanie Tréningu Trénerov
CSDF Budapešť a NSU Bratislava
2004 - 2006
Festival manager
Scénická žatva
2003 - 2008
Executive director
LETAVY
2000 - 2007
Divadelný manažment
Vysoká škola múzických umení
1999 - 2002

INSEAD - EMCCC

Ako prvý na Slovensku som absolvoval v roku 2020 Executive master in coaching and consulting for change na francúzskom INSEAD-e.  Toto štúdium prináša do mojej praxe novú úroveň vnímania rozvoja jednotlivcov a tímov na báze psychodynamického prístupu. Umožňuje mi tak vnímať skutočnosti, ktoré sa dejú pod povrchom funkčnosti tímov a jednotlivcov a tým pádom aj rozoznať pravé dôvody neefektivity v pracovných alebo osobných výkonoch. Vužívanie tzv “Nigth Vision” vytvára priestor pre odstránenie bariér a naštartovanie zmeny jednotlivca, tímov a organizácií.

EHMK 2026

V roku 2019, 2020 a 2021 som pôsobil ako projektový riaditeľ kandidatúry môjho mesta Hlohovec na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 (EHMK). EHMK je najväčší change management projekt, na ktorom som mal možnosť sa podieľať a priamo zahrnuje obyvateľov mesta a regiónu, ktorý o kandidatúru žiada. V prípade Hlohovca je to 45 000 obyvateľov. Som spoluautorom konceptu prihlášky a spoluautorom prihlášky nášho mesta Hlohovec a mal som na starosti tím 30 ľudí, ktorí sa na tvorbe prihlášky podieľali. Prihláška predikuje budúcnosť mesta a regiónu ako miesta, ktoré po ukončení ekonomického cyklu bude ťažko zasiahnuté destabilizáciou prostredia, demotiváciou k vzťahom a dehumanizáciou obyvateľstva. Zmena kultúry mesta ako aj pôsobenie kreatívneho priemyslu a umenia v meste malo Hlohovec pripraviť na tento čas a odvrátiť jeho dôsledky. Kombináciu, manažmentu, agile riadenia, dobrovoľníctva, kreatívy, zahraničných vzťahov a diplomacie, robí z tohto 15 mesačného pôsobnia pre mňa jednu z najvzácnejších profesionálnych skúseností, ktorá sa v takejto konštelácii môže zopakovať na Slovensku len 1 x za 13 rokov. Prihláška EHMK 2026.

TRENOVEC

Od sezóny 2016/2017 som hrajúcim kapitánom a trénerom mužského florbalového tímu Trenovec, ktoré je B-tímom extraligového AS Trenčín. V sezóne 2017/2018, 2018/2019 sme sa stali majstrami druhej ligy a v sezóne 2019/2020 sme sa dostali až do finále, v ktorom nás zastavil nie súper ale korona. Trénovanie a hranie s hráčmi, ktorí sú väčšinou od 1995 a vyššie mi prináša neustáli kontakt s mladou a nastupujúcou generáciou, ktorej pomáham dosahovať úspech v hre a u niektorých aj v živote. No najhlavnejšie je, že ma učia ako sa pozerať na svet aj ich očami a ako vnímať realitu doby, očami tých, ktorí už nevedia, čo je to svet bez sociálnych sietí, bez internetu.

Letavy

LETAVY sú stretnutím ľudí, ktorí majú k umeniu blízko, ale nie je ich profesiou, ľudí, ktorí hľadajú cestu ku krásnu a potrebujú usmerniť, ľudí ktorí už vedia kam smerujú, ale hľadajú nové cesty k dosiahnutiu cieľa. Týmto cieľom je výtvarný, divadelný, literárny, fotografický, tanečný a hudobný spôsob komunikácie. 

Jedinečná akcia v kontexte stredoeurópskeho zážitkového turizmu a neformálneho vzdelávania, bola mojou prvou manažérskou a dlhoročnou aktivitou, ktorá ovplyvnila vnímanie mojej role v živote komunity. Vytvárať priestor. Tento “zmysel života” sa z LETáv preniesol do ďalších rokov mojej voľnočasovej a profesionálnej dráhy.