Ako prvý na Slovensku som absolvoval v roku 2020 Executive master in coaching and consulting for change na francúzskom INSEAD-e.  Toto štúdium prináša do mojej praxe novú úroveň vnímania rozvoja jednotlivcov a tímov na báze psychodynamického prístupu. Umožňuje mi tak vnímať skutočnosti, ktoré sa dejú pod povrchom funkčnosti tímov a jednotlivcov a tím pádom aj rozoznať pravé dôvody neefektivity v pracovných alebo osobných výkonoch. Vužívanie tzv "Nigth Vision" vytvára priestor pre odstránenie bariér v naštartovaní zmeny jednotlivca či tímov. 

Vawe 27 sa skladala z 38 účastníkov, 14 žien a 14 mužov, zo 4 kontinentov a 18 národností.