V roku 2019, 2020 a 2021 som pôsobil ako projektový riaditeľ kandidatúry môjho mesta Hlohovec na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 (EHMK). EHMK je najväčší change management projekt, na ktorom som mal možnosť sa podieľať a priamo zahrnuje obyvateľov mesta a regiónu, ktorý o kandidatúru žiada. V prípade Hlohovca je to 45 000 obyvateľov. Som spoluautorom konceptu prihlášky a spoluautorom prihlášky nášho mesta Hlohovec a mal som na starosti tím 30 ľudí, ktorí sa na tvorbe prihlášky podieľali. Prihláška predikuje budúcnosť mesta a regiónu ako miesta, ktoré po ukončení ekonomického cyklu bude ťažko zasiahnuté destabilizáciou prostredia, demotiváciou k vzťahom a dehumanizáciou obyvateľstva. Zmena kultúry mesta ako aj pôsobenie kreatívneho priemyslu a umenia v meste malo Hlohovec pripraviť na tento čas a odvrátiť jeho dôsledky. Kombináciu, manažmentu, agile riadenia, dobrovoľníctva, kreatívy, zahraničných vzťahov a diplomacie, robí z tohto 15 mesačného pôsobnia pre mňa jednu z najvzácnejších profesionálnych skúseností, ktorá sa v takejto konštelácii môže zopakovať na Slovensku len 1 x za 13 rokov. Prihlášku je vám k dispozícii. ecoc_2026_hlohovec_candidate_bidbook_preselection- .