Môj otec bol príslušníkom špeciálnych síl. Mama, riaditeľka a inšpektorka v materskej škole. Perfektná kombinácia pre konzultanta. Začal som zážitkovým učením (2006 - 2008), pokračoval som tréningom mäkkých zručností a koučovaním (2008 - 2015) a teraz sa zameriavam na INDIVIDUÁLNY ROZVOJ TOP, MID a First Line manažérov a hľadanie príčin, prečo pracovné tímy, nepodávajú dostatočný výkon. V tom mi teoretický základ, ktorý som získal ako prvý na Slovensku z prestížneho INSEAD-u v odbore Executive Master in coaching and consulting for change (2020). Pomocou mentoringu a koučingu v kombinácii s dlhodobým SHADOWINGOM pomáham manažérom nastavovať svoje rutiny, rutiny svojich tímov, pridávať tie zručnosti, ktoré manažéri potrebujú pre získanie dlhodobého vzťahu so svojimi tímami. Orientujem sa v problematike WCM a systémoch riadenia výroby a služieb. Polupodieľam sa na update organigramov na všetkých úrovniach riedenia. Verím, že zmena vyžaduje čas a preto uprednostňujem dlhodobé vzťahy s viac ako 50-timi konzultačnými dňami u nie veľkého počtu klientov ročne. Dá sa povedať, že som ako Tom Hagen z Krstného otca Maria Puza. Mám iba zopár klientov s dlhou spoločnou históriou.

2020 - 2021 -  Projektový riatiteľ prihlášky Hlohovca na titul Európske hlavné mesto kultúry

2018 - 2020 -  Absolvovanie Executive master in consulting and coaching for change v súčasnosti Executive master in Change

2015 -             Leadership, skills and sales developer

2013 -             Spoluautor manažerských podcastov Sprievodca Manažera

                      (v spolupráci s Gabrielom Galgócim sme natočili už 127 podcastov)

2008 - 2015 -  Senior consultant & Sales director Maxman Consultants

2006 - 2008 -  Executive director Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko

2004 - 2006 -  Absolvovanie Tréningu Trénerov, CSDF Budapešť a NSU Bratislava

2003 - 2008 -  Festival manager Scénická žatva

2000 - 2007 -  Executive director LETAVY

1999 - 2002 -  Divadelný manažment, Vysoká škola múzických umení