Surma s.r.o., Cisárka 5
Hlohovec, Slovakia, Europe 

IČO: 47134798
IČ DPH: SK2023760706

juraj@surma.sk
+421 904 204 684

Linked In
Sprievodca Manažéra