Rozvoj osobných zručností, ktoré nie sú súčasťou leadership alebo sales zručností, sú postavené na forme intenzívneho a krátkeho individuálneho tréningu mimo pracovný proces účastníka  vzdelávania. Vyzerá to ako klasický skupinový tréning, ktorý uplatňuje všetky pravidlá zážitkového učenia (akcia, poučenie, teória, prax) no je vedený iba pre jedného účastníka. Lektor (Ja) vystupujem ako tréner, mentor, učiteľ, facilitátor prípadových štúdii  a partner pre role play.

Takýto prístup viem uplatniť pri zručnostiach

 • Asertivita
 • Osobná efektivita
 • Prezentačné zručnosti
 • Prezentovanie dát
 • Riešenie konfliktov v tíme, s podriadeným, kolegom, nadriadeným
 • Tréning facilitátorov
 • Tréning trénerov
 • Typológia v komunikácii
 • Telefonovanie
 • Vedenie porád
 • Vyjednávanie