V oblasti zvýšenia predaja a rozvoja vzťahov so zákazníkom uplatňujem postup, ktorý je postavený na 5 bodoch, ktoré napĺňam formou individuálneho tréningu a mentoringu.

  1. Shadowing - "on the job" pozorovanie správania sa predajcu v jeho prirodzenom pracovnom prostredí. Sústreďujem sa na 4 oblasti pozorovaní: Príprava predajcu/Osobná efektivita predajcu/Predajné zručnosti/ Prispôsobenie štýlu komunikácie predajcu štýlu komunikácie klienta   
  2. Feedback - spätná väzba na pozorovania zo shadowingu vo všetkých 3 oblastiach pozorovaní
  3. Návrhy - výstupom spätnej väzby sú návrhy, ktoré uplatní predajca vo svojej dennej praxi 
  4. Individuálny tréning - trénovanie jednotlivých zručností predajcu alebo úprava jeho návykov 
  5. Kontrola naučeného a spätná väzba na zmenu - pozorovanie (shadowing) predajcu a ohodnotenie zmeny správania. Kontrola sa deje priamo na pracovisku v rámci ďalšieho kola shadowingu

Rozvojom jednotlivých zručností pozorujem a ovplyvňujem správanie v obchodných aktiviách:

Cold call, Identifikácia potrieb, Manažment predajného procesu, Typológia v komunikácii predajcu, Vyjednávanie
Uzatváranie predaja, Key Account Management – Retencia, Analýza predajných dát, Networking, Osobná efektivita