Som "One Man Band". A tak to aj ostane. Moji klienti preto vidia, čo a kto im bude pomáhať v ich rozvoji hneď od prvého stretnutia.

Po odtrénovaní viac ako 7 stoviek skupinových tréningov v oblasti vedenia ľudí, riadenia predaja a rozvoja zručností som prišiel k poznaniu, že tréning môže byť efektívnejší, ak jeho časti pretavím do individuálneho tréningu jednotlivcov.

Preto som sa po 10 rokoch v oblasti vzdelávania rozhodol vytvoriť spôsob, kde rozvoj bude realizovaný priamo na pracovisku individuálnou formou a s okamžitým dopadom na proces práce aj na zručnosti ktoré účastník vzdelávania využíva.

Opustil som teda čiastočne skupinový tréning a uplatňujem sa prevažne ako individuálny tréner, ktorý využíva metódy tréningu, mentoringu, koučingu a shadowingu.
Som jednoducho Developer individuálnych zručností pre leadership, sales a personal skills zamestnancov, riadiacich pracovníkov, konateľov a majiteľov.